Sådan generhverver du dit kørekort

Følgende artikel er sponseret.

Har du mistet dit kørekort i forbindelse med spirituskørsel, og vil du gerne have det igen? Så er der nogle forskellige ting, du skal igennem, og det kan du læse mere om lige her.

Tidsperioden er individuel

Når man frakendes kørekortet, vil det første spørgsmål typisk være, hvor længe der går, før man kan få det igen. Det er imidlertid ikke helt til endegyldigt at svare på, for det afhænger af mange forskellige faktorer. For eksempel spiller din promille en væsentlig rolle; jo højere din promille er, des hårdere vil du blive straffet. Derudover er dommen hårdere, hvis du gentagne gange bliver stoppet med alkohol i blodet, og selvom din promille ikke er særlig høj, kan du altså godt få en meget hård straf, hvis du flere gange inden for en kortere tidsramme bliver taget i at køre i påvirket tilstand.

Har du en promille på mellem 0,5 og 1,2, vil du dog som udgangspunkt få frakendt kørekortet betinget, og du skal så bestå en kontrollerende køre- og teoriprøve inden for seks måneder. Dumper du et forsøg, mister du kørekortet og kan først få det igen, når begge prøver er bestået. Har du haft en promille på mellem 1,2 og 2,0, vil du som regel få en ubetinget frakendelse på tre år, og har din promille været på over 2,0, frakendes det ubetinget i minimum tre år, hvorefter du skal køre med alkolås i to år eller vente yderligere to år, før du kan få kørekortet igen.

Du skal tage et ANT-kursus

Uanset hvordan din konkrete dom lyder, skal du igennem et ANT-kursus, før du kan generhverve dit kørekort. Det er et kursus om alkohol, narko og trafik, og alle, der har mistet kørekortet i forbindelse med kørsel i påvirket tilstand, skal altså tage dette kursus. Det skal ikke forveksles med misbrugsbehandling eller decideret alkohol afvænning,men er derimod blot et informativt kursus, der skal gøre dig bedre rustet til ikke igen at komme til at køre påvirket. Her lærer du således for eksempel om, hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker krop og hjerne, og hvordan det derfor kan have en indvirkning på din evne til at køre et motoriseret køretøj. Du vil desuden lære om, hvordan man beregner ens promille korrekt, og dermed får du bedre muligheder for at undgå at blive frakendt kørekortet igen på grund af spirituskørsel.

Når kørekortet er generhvervet

Når du har ventet så længe, som din dom foreskriver, du har taget et ANT-kursus, og du har bestået en kontrollerende køre- og teoriprøve, kan du få dit kørekort igen. Du skal dog være opmærksom på, at, selvom du igen har lov til at køre motoriserede køretøjer, betyder det ikke, at den gamle dom er glemt. Den vil altid følge med dig, og bliver du så igen på et senere tidspunkt stoppet for lignende adfærd, vil din straf være hårdere. Det gælder altså om at være særligt påpasselig, hvis du før er blevet frakendt kørekortet, for det kan ende meget værre – enten i form af færdselsuheld eller i form af væsentligt hårdere straffe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *