Billige huse skal – måske – svare mindre i skat

Følgende artikel er sponseret.

Danske boligejere betaler hvert år milliarder af kroner til den fælles kasse – ifølge beregninger fra Skatteministeriet omkring 45 milliarder kroner i år 2016. Selvom det i den seneste finanslov blev vedtaget at fastfryse grundskylden, er der dog stadig udsigt til, at ejendomsejere frem mod 2020 må spytte flere penge i kassen. I 2020 forventes statens provenu (forventede indtægter) på boligskatterne at lande på mere end 50 milliarder kroner.
De Konservative har gentagne gange været i vælten med krav om et opgør med brandbeskatning af danske boligejere, og nu melder også Socialdemokraterne sig på banen. I et konkret forslag til en ændring af ejendomsbeskatningen foreslår S, at boliger med en værdi på mindre end 500.000 kr. bør få et ekstraordinært nedslag på 100.000 kr. i deres vurdering. Nedslaget vil reducere skatteberegningsgrundlaget og altså bevirke, at ejere af disse billige boliger vil skulle svare væsentligt mindre i skat.

Forholdsvis mange penge at spare

SKAT arbejder i disse år på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, der skal være mere retfærdigt, retvisende og gennemsigtigt i sine vurderinger. Venstre har tidligere luftet tanken om et såkaldt ”forsigtighedsprincip”, der indebærer, at samtlige ejendomsvurderinger nedsættes med 20 % med henblik på at undgå misvisende vurderinger. Socialdemokraterne mener dog, at dette langt fra er tilstrækkeligt i relation til boliger med en værdi på under 500.000 kr., der i tillæg til denne ”sikkerhedsventil” foreslår en nedre grænse med hensigt på at sikre alle boligejere et nedslag på minimum 100.000 kr.

Det skattemæssige nedslag vil potentielt kunne spare danske boligejere for rigtig mange penge. Eksempelvis vil en bolig med en vurdering på 250.000 udelukkende skulle betale skat af 150.000 kr. Skatterabatten er således omtrent dobbelt så stor i dette tilfælde sammenlignet med Venstres forslag, der blot ville sikre den samme husejer et nedslag på 50.000 kr.

En håndsrækning til boligejere i udkantskommunerne

Socialdemokraternes forslag vil først og fremmest kunne mærkes i udkantskommunerne, hvor antallet af boliger med en vurdering på mindre end 500.000 kr. er størst. Ejendomsejere i kommuner såsom Lolland, Langeland og Tønder vil således kunne glæde sig over en betydelig skatterabat. Den helt store højdespringer er dog uden tvivl Morsø kommune, hvor næsten en tredjedel af alle boliger er vurderet til værende under minimumsprisen på 500.000 kr.

Forslaget er endnu blot på tegnebrættet, men såvel Dansk Folkeparti som De Radikale har udtalt sig positivt vedrørende muligheden for et bundfradrag i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger. De Radikale har endvidere foreslået at indføre et loft for skatterabatten, således at ejendomme med en meget høj vurdering maksimalt kan opnå et nedslag på 2 millioner kroner i kombination med en forhøjelse af skatteprocenten for boliger med en samlet værdi på mere end 5 millioner kroner.